Gmina Międzychód

miedzychod-001.jpg

Gmina Międzychód znajduje się w zachodniej części województwa wielkopolskiego, w odległości ok. 80 km od Poznania i ok. 60 km od Gorzowa Wielkopolskiego.
Gmina jest jedną z 4 gmin powiatu międzychodzkiego, a jej populacja wynosi 18 321 mieszkańców, z czego 10 495 zamieszkuje w mieście. Powierzchnia ogólna gminy Międzychód wynosi 30 704 ha (307,04 km2) i pod tym względem zajmuje 8 miejsce w województwie wielkopolskim, jest też największą gminą w powiecie międzychodzkim.
Sieć osadniczą tworzą miasto Międzychód i 41 miejscowości wiejskich, położonych na obszarze 26 sołectw. Miasto Międzychód położone jest w centrum obszaru gminy na lewym brzegu Warty i nad Jeziorem Miejskim. W Międzychodzie mieści się siedziba Urzędu Miasta i Gminy oraz Starostwa Powiatu Międzychodzkiego. Miasto pełni funkcje: administracyjną, oświatową, kulturalną, gospodarczą i komunikacyjną.

Międzychód jest też centrum przemysłowym, rolniczym, usługowym i turystycznym. Największe znaczenie na rynku lokalnym mają branża budowlana, przetworu tworzyw sztucznych i przemysł spożywczy. Dobrze rozwinięte są handel i usługi. W gminie znajduje się około 350 zakładów rzemieślniczych. Do zakładów usługowych zalicza się w szczególności usługi budowlane i wykończeniowe, stolarskie i ciesielskie, ślusarskie, motoryzacyjne i lakiernicze, fryzjerskie i kosmetyczne oraz cukiernicze i małą gastronomię.
Gmina Międzychód jest z całą pewnością również gminą rolniczą. Z całkowitej powierzchni 30 724 ha użytki rolne zajmują 41,6 % powierzchni, czyli 12 787 ha. W Gminie jest około 511 indywidualnych gospodarstw rolnych, w tym 15 na terenie miasta Międzychód. Średnia wielkość indywidualnego gospodarstwa rolnego wynosi ok. 25 ha. Bardzo dobrze rozwinięta jest agroturystyka o czym świadczy jeden z największych wskaźników pod względem ilości prowadzonych gospodarstw agroturystycznych w Wielkopolsce.

got5

Wyjątkowe walory przyrodnicze i wypoczynkowe sprawiają, że gmina jest jednym z najbardziej atrakcyjnych ośrodków turystycznych w Wielkopolsce. Turystów przyciąga przede wszystkim niepowtarzalny krajobraz polodowcowy. Wzgórza poprzecinane malowniczymi jeziorami przeplatają się z wydmami porośniętymi Puszczą Notecką, będącą drugim co do wielkości kompleksem leśnym w Polsce. Są tutaj liczne plaże, boiska sportowe oraz szlaki turystyczne dla osób preferujących aktywne formy wypoczynku. Ze względu na ilość jezior zlokalizowanych na terenie pojezierza (ponad 120), nazywane jest ono Krainą Stu Jezior. W obrębie samej gminy Międzychód znajduje się ich w sumie aż 52. Wiele z nich połączonych jest gęstą siecią strumieni płynących wciętymi dolinami. Przez gminę przechodzi także szlak wodny Wielka Pętla Wielkopolski.
Dzięki urokliwemu położeniu i bliskości Puszczy Noteckiej tereny gminy Międzychód stanowią idealne miejsce do wypoczynku na łonie natury. Turyści mogą skorzystać z bazy agroturystycznej, a także z ośrodków wczasowych i pól namiotowych rozlokowanych nad międzychodzkimi jeziorami. Wyjątkowymi atrakcjami są m.in.: Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach, zrewitalizowany Stary Port w Międzychodzie, urokliwie zagospodarowane Jezioro Miejskie wraz z pływającymi, kolorowymi fontannami i Laufpompa, czyli obudowane w żeliwną konstrukcję artezyjskie źródło nieustannie wytryskującej spod ziemi wody o walorach leczniczych.

Nadleśnictwo Międzychód

ORGANIZACJA
Lasy zajmują 29,1% powierzchni Polski, blisko 80% tego obszaru znajduje się pod zarządem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Lasami kieruje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. Lasy polskie podzielono na 17 regionalnych dyrekcji, w ramach których funkcjonuje 431 nadleśnictw.
Nadleśnictwo Międzychód obejmuje swym zasięgiem południowo-zachodnią część Puszczy Noteckiej oraz kompleksy leśne na południe od Warty. Łączna powierzchnia Nadleśnictwa wynosi 24 740 ha i podzielona została na 14 leśnictw oraz gospodarstwo szkółkarskie.

UWARUNKOWANIA PRZYRODNICZE
Obszar Puszczy Noteckiej ukształtowany został w okresie ostatniego zlodowacenia bałtyckiego i jest formacją pochodzenia wodno-lodowcowego. Puszcza jest zwartym kompleksem leśnym z dominacją monokultur sosnowych położonym w dorzeczu Warty i Noteci. Teren Nadleśnictwa Międzychód zlokalizowany jest w polu ścierania dwóch klimatów: kontynentalnego i morskiego. Sosna i brzoza są gatunkami, które najlepiej przystosowały się do istniejących warunków gdzie woda gruntowa występuje z reguły poza zasięgiem korzeni a średnia suma opadów wynosi około 555 mm, w tym 1/3 poza okresem wegetacyjnym. Lasy ochronne stanowią 88,13% powierzchni Nadleśnictwa, a przeciętny wiek drzewostanów wynosi 65 lat.
W lasach Nadleśnictwa dominują siedliska borowe stanowiące ponad 81.4% powierzchni leśnej, a sosna jest podstawowym gatunkiem lasotwórczym.
W przeciwieństwie do Puszczy, w południowej części Nadleśnictwa, gdzie gleby są żyźniejsze, przeważają siedliska lasowe z dużym udziałem dęba
i buka.

Puszcza Notecka

Puszcza Notecka z lotu ptaka

Jest dużym – jednym z największych w kraju – kompleksem leśnym. Porasta wydmowy obszar międzyrzecza warciańsko-noteckiego, zajmuje powierzchnię ok. 137 000 ha. Ciągnie się na przestrzeni ponad 100 km – od Obornik i Rogoźna na wsch. po Sanok i Skwierzynę na zach. Ok. 40% terenów Puszczy leży w woj. lubuskim, 60% w woj. wielkopolskim. Na terenie Puszczy występują różne rodzaje wydm: wałowe poprzeczne, podłużne i paraboliczne. Wysokość ich wynosi średnio 20 m, osiągając kulminację na Wielkiej Sowie – 42 m wysokości względnej (93 m n.p.m.). Pasmo wysokich wydm (89 m n.p.m.) w okolicy Sierakowa nazwane jest Francuskimi Górami.
Wydmy zbudowane są z drobnych piasków, o średnicy ziaren 0,1-0,5 mm. Od pd. są one raptownie podcięte przez wody Warty, przechodzą w dolinę rzeki. W tej części znajduje się kilka jezior. Są to przeważnie wąskie i długie jeziora rynnowe, choć zdarzają się jeziora owalne.
Lasy zajmują te obszary od dawna. Dawniej bory w okolicach Międzychodu określano mianem Puszczy Międzychodzkiej, a lasy w części wsch. – Puszczy Obornickiej. Jednogatunkowe bory posadzone w XIX w., po wyrębie pierwotnych lasów, bardzo podatne na działanie szkodników, zostały nieomal całkowicie zniszczone przez gąsienice strzygoni choinówki w latach 1922-24.
Obecnie większość borów Puszczy stanowią około osiemdziesięcioletnie drzewostany sosnowe. Na lasy liściaste przypada 6% głównie na pobrzeżach i nad wodami.
Wielkim zagrożeniem dla borów Puszczy są pożary. Aby im zapobiegać rozbudowano system ochrony przeciwpożarowej.
Lasy Puszczy są w zarządzie trzech Dyrekcji Regionalnych Lasów Państwowych w Pile, Poznaniu i Szczecinie.
Nadleśnictwo Międzychód obejmuje swym zasięgiem południowo-zachodnią część Puszczy Noteckiej.

Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza Notecka”

Logo Leśny Kompleks Promocyjny

Zarządzeniem nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 X 2004 r. został powołany Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza Notecka”. Jest to obszar funkcjonalny o znaczeniu ekologicznym, edukacyjnym oraz społecznym. Celem działalności LKP „Puszcza Notecka” jest wszechstronne rozpoznawanie biocenozy leśnej oraz zachodzących w niej zmian, ochrona zasobów przyrody w lasach i edukacja leśna społeczeństwa. W ramach realizacji tych zadań w ostatnich latach powstały parkingi leśne, ścieżki i ośrodki dydaktyczne. Wędrówka drogami Puszczy, choć może nieco monotonna, ma wiele specyficznego uroku. Szczególnie godna polecenia jest jesienią, gdy przy drogach kwitną wrzosy a lasy obfitują w grzyby. Obecnie na obszarze LKP „Puszcza Notecka” gospodaruje 8 nadleśnictw. Jednym z nich jest Nadleśnictwo Międzychód obejmujące swym zasięgiem południowo-zachodnią część Puszczy Noteckiej o powierzchni 17 215 ha.

 

Pobierz Regulamin

 

Reklama