ULTRAMARATON MIĘDZYCHÓD
na terenach leśnych „Puszcza Notecka”

I. Organizator

 1. Organizatorem Międzychodzkiego Ultramaratonu po Puszczy Noteckiej jest:
  – Gmina Międzychód
  – Nadleśnictwo Międzychód.

 

II. Termin i miejsce

 1. Termin 3 września 2016 r. (sobota), start o godz 4.00
 2. Start i meta: Międzychód – Rynek
 3. Biuro zawodów: Międzychód ul. Dworcowa 22 Hala widowiskowo- spotrowa
 4. Dystans: 101,1 km
 5. Opis trasy: trasa wyznaczona w Puszczy Noteckiej
 6. Limit czasu: 15 godzin
 7. Przewidziano trzy przepaki:
  1) Leśnictwo Sowia Góra 25 km
  2) Leśnictwo Nadziejewki 52 km
  3) Leśnictwo Sowia Góra 76 km

 

III. Dystanse towarzyszące

 1. Bieg na 50 km
 2. Start o godz. 12.00 Leśnictwo Nadziejewki
 3. trasa wyznaczona w Puszczy Noteckiej
 4. Limit czasu: 7h
 5. przewidziano jeden przepak- Leśnictwo Sowia Góra
 6. Drużynowy bieg sztafetowy na 100 km (5×20 km)
 7. drużyna składa się z kobiety, zawodnika +50 oraz trzech zawodników płci i wieku dowolnego
 8. start i meta: Międzychód – Rynek, start godz. 8.00
 9. limit czasu: 11 h
 10. członkowie sztafet sami ustalają kolejność zmian

 

IV. Zgłoszenia

 1. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 28.08.2016 na stronie:
 2. ultramaraton-miedzychod.pl
 3. foxter-sport.pl/ultramaraton-miedzychod
 4. Istnieje możliwość zgłoszenia się do Biegu bezpośrednio w biurze zawodów w dniu 2 września 2016 r. od godz. 14.00 (Hala widowiskowo- sportowa)
 5. Za osobę zgłoszoną uważa się zawodnika, który wypełnił i przesłał formularz zgłoszeniowy oraz dokonał opłaty startowej.
 6. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 7. Każdy uczestnik biegu musi w dniu zawodów mieć ukończone 18 lat.
 8. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 9. Zgłoszenie do biegu równoznaczne jest z akceptacją regulaminu.

 

V. Wpisowe

 1. Wpisowe na Ultramaraton i 50-tkę wynosi:
  a) do 31.07.2016 r. – 120 zł
  b) do 28.08.2016 r. – 150 zł
  c) w biurze zawodów – 200 zł
 2. W biegu sztafetowym 5×20 km, podamy na stronie internetowej biegu
 3. Opłatę należy wpłacać na konto REAL- Włodzimierz Paroń, ul. Nowa 10, 64-400 Międzychódrachunek PKO BP O/ Międzychód nr konta: 33 1020 4144 0000 6402 0061 3646
 4. W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko, adres uczestnika, którego dotyczy opłata i dystans biegu.
 5. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów zamontowanych w numerze startowym.

 

VI. Klasyfikacje Ultramaratonu i 50-tki

 1. Open K i M 1-6
 2. Kategorie wiekowe K i M: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, pow. 70 lat

 

VII. Nagrody Ultramaratonu i 50-tki

 1. Open Ultrmaratonu i 50-tki:
 2. miejsca od 1 do 3 – tygodniowy obóz sportowy w Radgoszczy
 3. miejsca od 4 do – 6 nagrody pieniężne
 4. kategorie wiekowe K i M puchary
 5. zawodnicy nagrodzeni w kat. OPEN nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych

 

VIII. Świadczenia

 1. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu otrzyma:
 2. koszulkę techniczną
 3. pamiątkowy medal
 4. napoje i ciepły posiłek
 5. gadżet związany z biegiem
 6. upominki kwiatowe
 7. mapę trasy biegowej
 8. wykaz numerów kontaktowych
 9. W przeddzień Biegu przewidziano Pasta Party.

 

IX. Wyposażenie uczestników Ultramaratonu i 50-tki:

 1. Każdy zawodnik musi posiadać przy sobie
 2. aktywny, dobrze naładowany telefon komórkowy (którego numer jest odnotowany na karcie zgłoszeniowej wraz z kontaktem do osoby najbliższej)
 3. mapkę trasy biegowej z pakietu startowego
 4. zestaw numerów kontaktowych dostarczonych przez organizatora

 

X. Postanowienia końcowe

 1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. Każdy zawodnik zobowiązany jest do biegu z przypiętym z przodu numerem startowym.
 3. Na trasie znajdować się będą dodatkowe nie oznaczone na mapie punkty kontrolne, które musi pokonać każdy zawodnik. Nie przebiegnięcie przez którykolwiek z punktów kontrolnych powoduje automatyczną dyskwalifikacje.
 4. Organizator zapewnia bezpłatne noclegi dla zawodników z 2 na 3 września 2016 (piątek) na Hali widowiskowo- sportowej.
 5. Organizator nie zapewnia materacy oraz śpiworów.
 6. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne na trasie.
 7. Ze względu na charakter trasy w biegu nie mogą brać udziału osoby poruszające się na wózkach.
 8. Zdjęcia i filmy wykonane podczas zawodów mogą być wykorzystane w materiałach promujących bieg.
 9. Pod rygorem dyskwalifikacji organizator prosi o przestrzeganie porządku na trasie (wyrzucanie śmieci i butelek po napojach).
 10. Odwołania i protesty rozstrzyga sędzia główny wraz z organizatorem.
 11. W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
 12. Uczestników zawodów obowiązują przepisy Prawa Ruchu Drogowego przy przekraczaniu i poruszaniu się o drogach na trasie zawodów

Organizator biegu

 

Pobierz Regulamin

 

Reklama